آیا خودتان را دوست دارید؟

بیشتر ما معتقدیم که خودمون رو دوست داریم  اما وقتی به رفتاری که با خودمون داریم نگاه می کنیم، جواب دیگه ای ظاهر می شه.

حقیقت ساده اینه که بیشتر   ما با دیگران مهربون  تر از خودمون رفتار می کنیم.

دوست داشتن خود به زبون ساده اینه که حالمون با خودمون خوب بشه

نشانه های دوست داشتن خود :

1-دنبال ثابت کردن خودمون به دیگران نیستیم

2-کمتر از رفتار دیگران ناراحت می شیم

3-یه جورایی خودت برای خودت مهم می شی 

4-راحت تر می تونی که دیگران نه بگی

5-مجبور نیسیتم جوری رفتار کنیم که همه رو از خودمون راضی نگه داریم

6-خودمون رو مستحق یک زندگی شاد می دونیم برای خودمون لیست شادمانی داریم

7-دست از مقایسه ی خودمون با دیگران برمی داریم

8-به تصمیماتی که می گیریم احترام می ذاریم

9-از صرف کردن وقت برای تفریح خودمون احساس گناه نمی کنیم 

10-و دست از سرزنش کردن خودمون در مورد اشتباهاتمون برمی داریم چون می دونیم اشتباه بخشی از انسان بودن ماست

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر وارد شوید