خیانت زناشوییی

 

تعریف: یکی از زوجین تعهدش رو به دیگری شکسته است (affaire)- (extra marital)-

 

هر گونه رفتار، احساس، فکر که قاعدتا باید با همسر انجام شد با فرد دیگری انجام شود که همسر از آن اطلاع نداشته باشد و سعی در پنهان سازی آن شود و اگر همسر اطلاع پیدا کند تبعاتی دارد خیانت زناشویی است. 

 

در خیانت: نیاز اساسی (محبت امنیت احترام صمیمت) فرد برآورده نمی شود + تجارب اولیه (با والدین و همسر) بر اساس اینها یک انتظارات و طرز فکر و ترس و نگرانی دارد مبتنی بر اینها دو دسته باور در فرد شکل می یرد:

 

باورهای تسهیل گر: پیامدهای منفی را کم ارزش می کند و پیامدهای مثبت را پرارزش می کند

 

باورهای مانع ساز : برعکس باورهای تسهیل گر عمل می کند

 

با ضعیف شدن باور دسته دوم و تقویت باور دسته اول خیانت شکل می گیرد. 

عوامل مختلفی در رابطه دست به دست هم می دهند و خیانت شکل می گیرد  اما در مورد خیانت توجه به دو نکته از اهمیت زیادی برخوردار است اول اینکه بدانید که بخشش زود هنگام بدون توجه به عوامل زمینه ساز خیانت منجر به تداوم خیانت می گردد و دوم اینکه مشورت با اطرافیان می تواند تبعات ناخوشایندی برای شما داشته باشد توجه داشته باشید که در این خصوص از اطرافیان فقط حمایت عاطفی و اجتماعی بگیرید اما برای همفکری حتما با روانشناس مشورت کنید 

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر وارد شوید