معرفی کلینیک آرامی

تو نگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود بیفروز چرا آرامی ایجاد شد؟ همه چیز از یک چرایی آغاز شد چرا ما اینگونه ایم؟چرا حالمان خوب نیست؟ از دعواها و نزاع های خیابانی و مجازی گرفته تا روابط غلط زوجین، روابط غلط والد و فرزند، خوشحال نبودن آدم ها، راضی نبودنشان، آموزش بسیار کم و نامطلوب، مسائل جنسی جوانان و از همه اینها مهمتر فقدان امید و شادی در بین جوانان و مردم. و تفکر اینکه چه کاری می توان انجام داد؟ پس کلینیک آرامی با این دغدغه شروع به کار کرد و امیدوار است با استفاده از نیروهای زبده و آموزش دیده در برترین دانشگاه های کشور، استفاده از محیطی دوستانه و استفاده از جدیدترین ابزار سنجش و درمان همچون نوروفیدبک و تی دی سی اس و نوردرمانی و همینطور استفاده از رویکردهای رواندرمانی فردی و گروهی و به خصوص کار بر روی کودکان و نوجوانان سهم اندکی در تغییر و ترمیم روح آزرده جامعه داشته باشد و من الله توفیق