همکاران ما در مرکز آرامی

برای دیدن جزییات هر فرد، بر روی نام آن کلیک کنید

مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
دارنده پروانه رسمی از سازمان نظام روانشناسی
مترجم کتاب راهنمای بالینی گام به گام بیوفیدبک و ذهن آگاهی، انتشارات ارجمند

سوابق تحصیلی
 • دکتری روانشناسی
سوابق کاری
 • درمانگر نوروفیدبک مرکز درمانی دل آرام از 1390-1391
 • درمانگر نوروفیدبک و بیوفیدبک در کلینیک چند تخصصی مغز و اعصاب و روان ذهن برتر ایرانیان 1391-تا کنون
 • درمانگر و مدیر بخش rTMS در مرکز نوروفیدبک ایرانیان از 1391 تا کنون.
 • پخش برنامه ای در مورد افزایش تمرکز کودکان و درمان های نوین نوروتراپی در سیمای خانواده
 • پخش برنامه هایی در خصوص مسائل روانشناختی از سایت آپارات
 • روان درمانگر مطب با سابقه ویزیت بیش از ۱۰۰۰ مراجع و بیش از ۱۰۰۰۰جلسه درمانی
 • برگزاری دوره ­های متعدد گروه درمانی با موضوعات مختلف طرحواره درمانی، فرندپروری، روابط زناشویی و اضطراب و وسواس
 • سخنران در همایش­ها و سمینارهای مختلف در حوزه روان شناسی، خصوصا در حیطه تنظیم هیجان.
 • سخنران در همایش­ها پیشگیری از سرطان در موسسه خیریه نور
 • روان درمانگر مشکلات هیجانی (افسردگی، اضطراب و استرس) د رمرکز اکسیر
 • برگزاری کارگاه در فرهنگسراها ازجمله :فرهنگسراها و سرای محله وابسته به شهرداری در رابطه با راهبردهای تنظیم هیجان و کاهش هیجان منفی.
تجربه های سازمانی
 • عضویت انجمن روان شناسی ایران
 • عضویت سازمان نظام روان شناسی
 • دارنده پروانه رسمی از سازمان نظام روانشناسی
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • عضو هسته پژوهشی روان­شناسی در دانشگاه شهید بهشتی
سوابق تدریسی
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • مدرس کارگاه ها نوروفیدبک در مراکز وابسته به دانشگاه پیام نور تهران واحد تهران مرکز
 • مدرس کارگاه ها آموزش و درمان اختلالات جنسی در مراکز وابسته به دانشگاه پیام نور تهران واحد تهران مرکز
 • مدرس کارگاه بیوفیدبک با همکاری مرکز فارمد و مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • مدرس کارگاه تحریک مغناطیسی مغز با همکاری مرکز پارند و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ترجمه کتاب
 • ترجمه کتاب راهنمای بالینی گام به گام بیوفیدبک و ذهن آگاهی، انتشارات ارجمند
مقالات و سمینارها
 • - الهام اسبقی، احمدپورجلو، مونا اسبقی، بررسی رابطه­ی پاسخ­های مقابله­ای و اضطراب اجتماعی با احساس غربت دانشجویان، ، سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان 1392.
 • -بیگدلی، ا، نجفی، ا، اسبقی، 1، اثربخشی درمان نوروفیدبک بر روی علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی ـ نقص توجه،(1394)، روانشناسی بالینی، سال هفتم، 3(27)، 1-10.
 • -رحمانیان، م، اسبقی، ا، اسبقی، م، مقایسه اثربخشی شناخت درمانی رفتاری و تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری در کاهش نشانه های افسردگی، (1394)، سال هفتم، 2(26)، 29-38.
 • -اسبقی، ا، طالع پسند، س، رضایی، ع م، مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی در بیماران مبتلا به افسردگی، دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 75-85
 • اسبقی، ا، رفیعی نیا، پ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﮑﺮر ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻓﺮا ﺟﻤﺠﻤﻪ ای ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﯽ، مقایسه ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﺼﺐ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ 1396 ﺑﻬﺎر،(8 )ﭘﯿﺎﭘﯽ ، ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره دو
 • -Shima Shakiba, Seyedeh Fatemeh Hosseini Largany, Ali Najafi, Saleheh Piryaei, Elham Asbaghi, Linking the Big Five Personality Constructs to Job Burnout ,international journal of current life sciences,2014
 • -Elham Asbaghi* and Mahdieh Rahmanian, Effects of Neurofeedback on Memory of Migraine Patient, J Neurol Neurophysiol 2012, 3:5.
 • -Asbaghi,E, effect of neurofeed back on visual memory, The 2012 Zagreb International Academic Conference, October 14-17, 2012
 • -Asbaghi,E, effect of neurofeed back on memory-The 2013 AntalyaInternational Academic Conference,January 14-16, 2013
 • -Dr Mohamad Narimani. Elham Asbaghi, Dr Abbas Abolghasemi , effect of neurofeedback on rational memory,INDIAN PSYCHOLOGICAL SCIENCE CONGRESS,5th & 6th October, 2012,Dept. of Psychology, P.G. Govt.
 • -Dr Abbass Abolghasemi, Elham Asbaghi & Dr Mohamad Narimani , Effects of neurofeedback on visual memory of migraine patient, oral presentation at the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference for academic disciplines which will be held at the American University of Rome, Via Pietro Roselli 4, 00153 Rome. The conference will run from October 29 to November 1, 2012.
 • -Imanollah Bigdeliو Shahrokh Makvand Hosseiniو Elham Asbagh, Seyedeh Fatemeh Hosseini Largany , Shahrzad Rashn Effects of Neurofeedback on Cognitive Function with Emphasis on Memory, Iranian Journal of Cognition and Education 2014, Vol.1, No.2, 27-32 27
دوره های گذرانده شده
 • کارگاه 2 روزه نوروفیدبک در مرکز ایران هاسکو
 • کارگاه 2 روزه تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) با همکاری مرکز فارمد و مرکز مطالعات اعتیاد
 • کارگاه 2 روزه تحریک الکتریکی مغز (rTMS) با همکاری مرکز فارمد و مرکز مطالعات اعتیاد
 • کارگاه های کامل درمان شناختی رفتاری در وسواس
 • کارگاه های کامل طرحواره درمانی
سوابق تحصیلی
 • دکترای تخصصی روانشناسی کودکان استثئنایی - دانشگاه تهران
سوابق کاری
 • ارزیابی و انجام تستهای تشخیصی در مرکز آپاما از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳
 • درمانگر نوروفیدبک مرکز درمانی آپاما از ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۳
 • درمانگر نوروفیدبک و بیوفیدبک در کلینیک چند تخصصی مغز و اعصاب و روان ذهن برتر ایرانیان ۱۳۹۳-تا کنون
 • برگزاری کارگاه های بیوفیدبک و نوروفیدبک به همراه خانم دکتر مهدیه رحمانیان در مرکز فارمد تجهیز
 • برگزاری دوره های آموزش خصوصی و دوره های رفع اشکال و کارورزی نوروفیدبک و بیوفیدبک در مرکز فارمد تجهیز
 • برگزار کننده کلاسهای فرزندپروری و مدیریت رفتار والدین و .... در مدارس و مهدکودک های تراز اول ایران نظیر مدرسه فرهنگ پسرانه و ...
 • بازی درمانگر و برگزاری جلسات درمانی منحصراً در حوزه اضطراب و بیش فعالی کودکان
تجربه های سازمانی
 • عضویت انجمن روان شناسی ایران
 • عضویت سازمان نظام روان شناسی
سوابق تدریسی
 • مدرس کارگاه بیوفیدبک و نورفیدبک با همکاری مرکز فارمد و مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • برگزاری دوره های آموزش خصوصی و رفع اشکال نورفیدبک و بیوفیدبک در مرکز فارمد تجهیز
مقالات و سمینارها
 • اسبقی، مونا، ارجمندنیا، علی­اکبر، افروز، غلامعلی، رحمانیان، مهدیه. تاثیر درمان tDCS بر افزایش حافظه فعال کودکان دارای مشکل ریاضی. مجله ناتوانی های یادگیری.
 • اسبقی، مونا، ارجمندنیا، علی­اکبر، رحمانیان، مهدیه، اسبقی، الهام. مقایسه درمان نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه بازتوانی شناختی در کودکان دارای اختلال بیش فعالی و نقص توجه.
 • اسبقی، مونا، ارجمندنیا، علی­اکبر، افروز، غلامعلی، رحمانیان، مهدیه. تاثیر درمان tDCS بر افزایش بازداری پاسخ و توجه پایدار کودکان دارای مشکل ریاضی.
 • رحمانیان، م، اسبقی، ا، اسبقی، م، مقایسه اثربخشی شناخت درمانی رفتاری و تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری در کاهش نشانه های افسردگی، (۱۳۹۴)، سال هفتم، 2(26)، 29-38
دوره های گذرانده شده
 • دارای مدرک نوروفیدبک عمومی و پیشرفته، مرکز فارمدتجهیز.
 • دارای مدرک نوروفیدبک لورتا (نسل جدید نوروفیدبک)، مرکز پارند.
 • دارای مدرک بیوفیدبک، مرکز فارمدتجهیز.
 • دارای مدرک تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) ، مرکز فارمد و مرکز مطالعات اعتیاد.
 • دارای مدرک tDCS ، دانشگاه علوم بهزیستی.
 • دارای مدرک ثبت و تحلیل پتانسیل وابسته به رویداد ERP ، مرکز پارند.
 • دارای مدرک درمانگر بازتوانی شناختی، دانشگاه علوم بهزیستی.
 • دارای مدرک درمان شناختی رفتاری کودکان، دانشگاه شهید بهشتی.
 • دارای مدرک آموزش مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان، مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • دارای مدرک بازی درمانگری شناختی و رفتاری کودکان، دانشگاه شهید بهشتی.
 • دارای مدرک بازی درمانگری اختلال یادگیری.
جهت همکاری و مرکز آرامی میتوانید درخواست خود را از بخش همکاری با ما ارسال نمایید. فرم درخواست همکاری

با ما همکار شوید

در صورتی که تمایل به همکاری با مرکز آرامی را دارید میتوانید از فرم همکاری استفاده نمایید