همکاری با کلینیک آرامی


مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آرامی از علاقمندان و متخصصان محترم در حیطه رواندرمانی دعوت به همکاری می کند:

زمینه های همکاری عبارتند از:

۱- متخصص روانپزشکی: تمامی متخصصین روانپزشکی می توانند با ارسال رزومه ی خود علاقمندی خود را نسبت به همکاری در مرکز آرامی اعلام نمایند. رزومه ی همکاران در کمیته ی علمی کلینیک آرامی بررسی می شود و در صورت تایید ار طریق ایمیل ثبت شده اعلام می گردد.

۲- متخصصین روانشناسی: تمامی متخصصین روانشناسی (در حوزه زوج درمانی، کودک، تربیتی) می توانند با ارسال رزومه ی خود علاقمندی خود را نسبت به همکاری در مرکز آرامی اعلام نمایند. رزومه ی همکاران در کمیته ی علمی کلینیک آرامی بررسی می شود و در صورت تایید ار طریق ایمیل ثبت شده اعلام می گردد.

۳- ارسال مقاله و مطلب برای سایت آرامی: روانشناسان و علاقه مندان می توانند مطالب خود را از طریق سایت ارسال کنند تا با نام خود آنها در سایت مرکز آرامی ثبت شود .

۴- همکاری با مراکز و سازمان های دولتی و غیر دولتی: مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آرامی با پیشینه ی علمی و صنعتی سازمانی قوی آمادگی خود را برای همکاری و ارائه ی خدمات روانشناختی به مراکز و ارگان های دولتی و غیر دولتی را اعلام می دارد.

شما می توانید با استفاده از فرم زیر همکاری و جزئیات همکاری خود را مشخص کنید.
لطفا فرم را به فارسی وارد نمایید
از مشخصات وارد شده فقط جهت تماس و پیگیری با شما استفاده خواهد شد


نام خود را وارد نمایید
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
شماره موبایل خود را وارد نمایید
شماره موبایل خود را وارد نمایید
عنوان همکاری را انتخاب کنید