روانشناس خوب در تهران باقیمت مناسب با خدمات روانشناسی ، درمان افسردگی ، نوروفیدبک ، مشاوره ازدواج ، تست افسردگی

دکتر الهام اسبقی و دکتر مونا اسبقی روانشناس خوب در تهران با خدمات روانشناسی کودک و نوجوان ،درمان پیش فعالی ،درمان اختلال یادگیری ، درمان افسردگی ،درمان افسردگی مقاوم ، درمان افسردگی مضمن ، درمان افسردگی فصلی ، درمان افسردگی با دارو ، درمان افسردگی با مشاوره ،درمان افسردگی با دستگاه ، درمان افسردگی با گروه درمانی، نوروفیدبک ، مشاوره ازدواج ، مشاوره فردی ، تست افسردگی ، درمان اضطراب و استرس