آموزش والدین


خانواده واحدی است جزئی اما اهمیت آن تا آنجاست که در همه جوامع به عنوان اصلی ترین نظام اجتماعی پذیرفته شده است. تأثیر خانواده بر فرزندان بدون مقدمه و با سرعتی شگرف آغاز می‌شود و به همین دلیل است که مأموریت اصلی فرایند تربیت به آن مربوط می شود. موثرترین دیدگاه‌ها در مورد خانواده از جانب نظریه‌های روانکاوی و یادگیری اجتماعی ارائه شده است. نظریه روانکاوی بر اهمیت تجارب اولیه در روابط کودک و والدین بر رفتار و نگرش‌های کودک تأکید دارد و نظریه یادگیری اجتماعی بر اصول یادگیری تأکید بیشتری دارد.

از نیازهای انسان میتوان مهمترین آنها نیاز جسمانی و نیاز روانی را نام برد. نیازهای جسمانی کودک مانند نیاز به آب، غذا و هوا می‌باشد که خانواده مسئول مستقیم آن است. توجه کافی به این بعد از نیاز انسان باعث سلامت جسم که مقدمه‌ای برای شکوفایی جنبه‌های مختلف رشد است، می‌شود. از جمله نیازهای ضروری دیگر فرد نیاز روانی است. توجه کافی به این نیاز می‌تواند زمینه رشد تربیتی و پرورشی کودک را دنبال داشته باشد. بنابراین کلید اصلی برطرف کردن نیاز روانی کودک هم مانند نیاز جسمی او در دست خانواده می‌باشد. عامل کنش‌های خانوادگی از جمله عواملی است که فرایند تحول روانی هر فرد راتحت تأثیر قرار می‌دهد.

خدماتی نظیر رفتار درمانی در درمان اختلالاتی از جمله شب ادراری، ناخن جویدن، اضطراب، ناسازگاری‌های رفتاری، مشاوره‌ی والدین و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در گستره‌ی وسیع با هدف ارتقاء آگاهی والدین در حیطه های فرزندپروری، روانشناسی، توانبخشی، آموزش والدین و غیره را به عهده دارد. برگزاری کارگاههای تخصصی زیر نظر کارشناس روانشناسی مجرب جزی از فعالیت‌های کلینیک آرامی می‌باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟

تلفنی از شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح تا ۸ شب

آنلاین ۲۴ ساعت شبانه‌روز ۷ روز هفته