خودشناسی


در بین مکاتب مختلف روانشناسی، نظریات کارل گوستاو یونگ و آنچه که "روانشناسی تحلیلی یونگ" نامیده می‌شود، از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. یونگ در مسیر پاسخ دادن به پرسش‌های بنیادین زندگی و رسیدن به آنچه که خودش آنرا " تفرد" می‌نامید؛ به پرسش‌های فراوانی در مورد روان انسان پاسخ گفت و با تعریف مفاهیمی چون نقاب (پرسونا)، زخم، سایه‌ها؛ عقده؛ آرکی تایپ‌ها (کهن الگوها) و چنین مفاهیمی، دریچه‌ای نوین رو به روی انسان در جستجوی شناخت خویشتن، گشود. یونگ به ما آموخت که اگر رسیدن به "آرامش" را اصلی‌ترین و یا جزو اصلی‌ترین نیازهای انسان بدانیم، در آنصورت شرط رسیدن به آرامش درونی در گرو رسیدن به دو موضوع است:

۱) رسیدن به صلح با خویشتن
۲) رسیدن به صلح با جهان اطراف مان

و این یعنی که تا ما به صلح با خود و جهان پیرامون‌مان نرسیم، در رسیدن به آرامش درونی ناکام خواهیم ماند. این مهم چگونه میسر می شود؟ پاسخ یونگ این بود: از طریق خودشناسی روانی. یونگ به ما آموخت که خودشناسی به معنی شناخت نقاب‌ها (پرسونا)، زخم‌ها، سایه‌ها؛ عقده‌ها و آرکی تایپ‌هایی است که روان ما را تحت سیطره خود دارند و در آموزه‌هایش تاکید می‌کرد که تا به شناخت دقیقی از این مولفه‌های پنهانی شخصیت خودمان و اطرافیان‌مان نرسیم؛ در رسیدن به آرامشی ماندگار و همیشگی ناکام خواهیم ماند. بنابراین خودشناسی روانی در درجۀ اول قرار است با کالبدشناسی روانی ما و شناخت اسرار درون مان نه توسط شخص دیگری که توسط خودمان؛ ما را به صلح و آرامش با خودمان و سپس با اطرافیان‌مان برساند. بگذارید مثالی بزنیم: بر اساس نظریۀ یونگ؛ هر انسانی دارای برخی کهن الگوها یا آرکی تایپ‌های مختلف زنانه و مردانه می‌باشد که در درون او پنهان است. حال اگر مردی که کهن الگوی زئوس (خدای خدایان) در او قوی است؛ بدون اینکه خودش و آرکی تایپ‌هایش را بشناسد با زنی آشنا شود که او هم دارای آرکی تایپ‌های مشابهی می‌باشد و احتمالاً بخواهد که پس از مدتی با او ازدواج کند، می‌توان انتظار داشت که زندگی آنان پس از ازدواج و به صورت همیشگی درگیر جنگ و جدال و... خواهد بود!

بنابراین خودشناسی در ساختن یک زندگی زناشویی یا شغلی بهتر و سالم‌تر نیز می‌تواند کمک‌های زیادی به شخص بنماید: یک کارفرما با شناخت دقیق از آرکی تایپ‌ها، سایه‌ها، نقاب‌ها و عقده‌های پرسنل و طرف مذاکرات تجاری‌اش می‌تواند به درک صحیح‌تری از مدیریت منابع انسانی برسد.

کلینیک روانشناسی و روانکاوی آرامی کارگاه‌های آموزشی خودشناسی مبتنی بر روانشناسی تحلیلی یونگ را با سرفصل‌های به شرح ذیل برگذار می‌کند:

۱- یونگ که بود و چه اندیشه‌ای داشت؟
۲- از ولیعهدی روانکاوی فرویدی تا دشمن (از رفاقت یونگ و فروید تا رقابت)
۳- مفهوم روان و شخصیت و ریشه فردیت از منظر یونگ
۳- سایه ها چه می گویند و چه کارکردی دارند؟ (وقتی رفتارمان دست خودمان نیست)
۴- ماسک ها و نقاب ها
۵- ناخودآگاه شخصی و ناخودآگاه جمعی
۶- آرکی تایپ ها و تاثیرشان بر انسان
۷- عقده ها و کارکرد مثبت و منفی عقده ها
۸- سفری از (من) به (خویشتن)
۹- همزمانی چیست؟
۱۰- تیپ های شخصیتی در نظریه یونگ
۱۱- شناخت انواع مردان و انواع زنان از منظر یونگ
۱۲- شناخت و تحلیل رویا و خواب در نظریه یونگ
۱۳- رابطه زن و مرد، ازدواج و بحران میانسالی

برای شرکت در این کارگاه با کلینیک روانشناسی و روانکاوی آرامی تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند.

نیاز به مشاوره دارید؟

تلفنی از شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح تا ۸ شب

آنلاین ۲۴ ساعت شبانه‌روز ۷ روز هفته